ETKİLİ BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI

Deneyimli doğa bilimcileri ve saha gözlemcileriyle güvenilir raporlar.

ETKİLİ BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI

Deneyimli doğa bilimcileri ve saha gözlemcileriyle güvenilir raporlar.

ETKİLİ BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI

Deneyimli doğa bilimcileri ve saha gözlemcileriyle güvenilir raporlar.

NELER YAPIYORUZ?

Flora ve fauna araştırmaları konusunda Türkiye’nin öncü ekolojik danışmanlık kuruluşu KAB Ekoloji olarak, saha deneyimine, sağlam verilere ve yüksek standartlı araştırmalara dayanan, güvenilir ekolojik çözüm önerileri üretmekte; sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan IFC PS6 standartlarını yerine getirmeleri için önde gelen şirketlere ve uluslararası finans kuruluşlarına yardımcı olmaktayız.

Sunduğumuz hizmetler arasında –otoyol, rüzgâr enerji santrali, havaalanı gibi– kalkınma projeleri için ekolojik etki değerlendirmesi, durum tespiti çalışmaları ve ekolojik izleme yer almaktadır. Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı doğrultusunda mitigasyon ve offset stratejilerinizi geliştirmenizde size destek oluyoruz. Rüzgar Enerji Santrallerinde kuş, yarasa, mortalite araştırmaları ve kuş çarpışmalarını önlemek için türbin yönetimi uyguluyoruz.

Uzmanlık Alanlarımız

Kuş Araştırmaları
Durum Tespiti
Kuş Çarpışmalarını Önleme
Mortalite Araştırmaları
Yarasa Araştırmaları

Çevresel ve ekolojik etki ve biyolojik çeşitlilik araştırmalarının en önemli unsurlarının başında ornitoloji (kuşbilimi) çalışmaları gelir. Rüzgar iklim ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak görülse de, rüzgar enerji santrallerinin doğal yaşama olumsuz etkileri olabilmektedir. Rüzgar santrallerinden en çok etkilenen grupların başında kuşlar gelir. Türbin kanatlarıyla çarpışmalar, santral sahalarında yaşam alanlarının (habitat) bozulması ve uçuş rotalarına bariyer oluşturması olumsuz etkilere örnektir. Göç döneminde yüksek sayılarda toplanan kuşlar rüzgar santralleri için önemli bir risk faktörüdür. Diğer bir risk faktörü de soyu tehlike altındaki türlerdir. ...

Daha Fazla Bilgi Edinin

Durum değerlendirmesi, İngilizce adıyla “Due-diligence”, genellikle bir satınalma öncesinde alıcının talep ettiği bir değerlendirme raporudur. Projelerde bu ve daha farklı nedenlerle durum değerlendirme raporu istenebilir. Satın almayı düşünen kurum, projenin biyoçeşitlilik konusunda taşıyabileceği risklerini öğrenmek isteyebilir. Proje sahibi, yeni bir kredi sözleşmesi imzalamadan önce, elindeki mevcut raporların uygunluğunu teyit etmek isteyebilir. Proje sahibi, mevcut projeleriyle çevre dostu bir yatırım portolyosuna katılmak isteyebilir. İşte bu durumlarda bugüne kadar yapılmış kuş, yarasa ve biyoçeşitlilik çalışmalarının uygunluğunun gözden geçirilmesi gerekebilir. ...

Daha Fazla Bilgi Edinin

Kuş hareketliliğinin yoğun olduğu veya tehlike altındaki türlerin bulunduğu rüzgar enerji santrallerinde, kuşların türbin kanatlarıyla çarpışma riski yüksek olabilir. Kuş araştırmaları  sonucunda riskin yüksek olduğu belirlenirse, kuş ölümlerini azaltmak için önlem almak (mitigasyon) gereklidir. Kuş ölümlerini azaltmak için en yaygın ve etkili yöntem, geçici türbin durdurma uygulamasıdır. Geçici türbin durdurma ile hem kuş ölümleri çok büyük oranda engellenir, hem de enerji üretiminde kayıp az olur. Bu önlemin etkili uygulanabilmesi için üç önemli unsur vardır: İnşaat öncesi yapılmış güvenilir bir kuş araştırması Tecrübeli ve yetkin kuş gözlemcileri Alana özgü hazırlanmış Türbin Durdurma Yönergesi. Türbin durdurma yönergesi ile kuş gözlemcileri ve kumanda masasındaki görevlilerin yetki ve sorumlulukları belirlenir ve kayıt tutma ve rap ...

Daha Fazla Bilgi Edinin

Rüzgar santalleri enerji üretimi için çevreye en az zarar veren seçenekler arasında yer alsalar da, önemli sayıda kuş ve yarasa kaybına yol açarlar. Kanadının ucu saatte 300 km hızla dönen türbinlerden kuş ve yarasaların kaçması zordur. Yarasaların üreme oranları düşük olduğu için ölenlerin telafisi uzun yıllar sürer. Santralin ekolojik etkisinin tespit edilmesi için, yıllık kuş ve yarasa ölümünün hesaplanması gerekir. Yıllık tahminler elde edilmeden, alınacak önlemlerin başarılı olup olmadığı anlaşılamaz. Yıllık zaiyatın hesaplanması üç aşamada gerçekleşir: Rutin yer taramalarıyla ölü hayvanların bulunması Sahada yürütülen deneysel çalışmalar ile “gözlemci etkinliği” ve “leşçil aktivitesi” gibi parametrelerin hesaplanması İlk iki basamaktan gelen karkas gözlemleri ve deneysel çalışma verilerinin istatistik modell ...

Daha Fazla Bilgi Edinin

RES türbinlerine çok sayıda yarasa çarpabilmekte, hatta herhangi bir çarpma olmasa da, türbinlerin kanatları yakınında bulunduklarında, hava basıncındaki ani değişime bağlı olarak barotravma adı verilen etkiyle ölebilmektedir. Nispeten düşük olan üreme hızlarının da etkisiyle, yarasaların yöresel popülasyonları ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bir proje alanında yarasaların karşılaştığı riskleri ortaya çıkarmak amacıyla, özellikle inşa öncesinde gerçekleştirdiğimiz akustik araştırmalar ile yarasa yoğunluk ve tür çeşitliliğini belirliyoruz. Yarasaların yüksek oranda bulunması, nadir türlerin varlığı, ileride oluşabilecek risklerin habercisi olabilir ve inşaat öncesinde proje finansmanı için dikkate alınması gerekir. ...

Daha Fazla Bilgi Edinin

Haberler & Blog

  • Haber
  • Blog
2023 Yılı Başarılarımız

2023 yılı hem dünyada hem de ülkemiz için zorluklarla dolu bir yıl oldu. KAB Ekoloji olarak 2023 yılında yaptığımız çalışmaları ve başarılarımızı özetledik. Burada 2023 yılındaki gelişmeleri özetledim. Proj

Kodlama ile Ekolojik Araştırmalarda Yeni Aşama!

🌿🖥️ Size bir haberimiz var… Artık ekolojik araştırmalarımızda kodlama uygulamalarını entegre etmeye başladık! Bildiğiniz gibi özellikle Çarpışma Riski Modellemesine odaklanarak rüzgar santralleri için ekolo

Revolutionizing Ecological Surveys through Coding!

🌿🖥️ We are thrilled to share that our coding practices make a significant impact on the efficiency of our ecological surveys! Our team specializes in preparing ecological impact reports for wind farms, with a

Etkiyi Azaltma Hiyerarşisi: Rüzgar Santralleri Örneği

Türkiye’deki rüzgâr enerji santrallerinin çevresel etkilerini yönetirken, IFC’nin (Uluslararası Finans Kurumu) sosyal ve çevresel standartları en etkili araçlara dönüşmüş durumda. Bu blog yazısında Etkinin Aza

Yerde Kalmak
Yerde Kalmak

05.05.22

Rüzgâr enerji santrallerinde (RES) gerçekleşen kuş ve yarasa ölümlerinin araştırılması sırasında karşılaşılan sorunlardan biri, türbin kanatlarına çarparak düşen hayvanları veya onlardan artakalanları (karkas)

Neden Yarasalar?
Neden Yarasalar?

05.05.22

Rüzgâr enerji santrallerinin (RES) planlanması aşamasında ilk sorulması gereken sorulardan bir tanesi, “acaba burada kayda değer bir yarasa nüfusu ya da tehlike altında yarasa türleri yaşıyor mudur?” şeklinde

Rüzgar Santrallerinin Ekolojik Etkileri: Yönerge Önerileri

Rüzgar Enerji Santrallerinin çevresel ve sosyal etkileri arasında ekolojik etkiler de bulunmaktadır. Bu konuda yetkili kurum olan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, gerekli izinleri verebilme

Etkiyi Azaltma Hiyerarşisi: Rüzgar Santralleri Örneği

Türkiye’deki rüzgâr enerji santrallerinin çevresel etkilerini yönetirken, IFC’nin (Uluslararası Finans Kurumu) sosyal ve çevresel standartları en etkili araçlara dönüşmüş durumda. Bu blog yazısında Etkinin Aza

Yerde Kalmak
Yerde Kalmak

05.05.22

Rüzgâr enerji santrallerinde (RES) gerçekleşen kuş ve yarasa ölümlerinin araştırılması sırasında karşılaşılan sorunlardan biri, türbin kanatlarına çarparak düşen hayvanları veya onlardan artakalanları (karkas)

Neden Yarasalar?
Neden Yarasalar?

05.05.22

Rüzgâr enerji santrallerinin (RES) planlanması aşamasında ilk sorulması gereken sorulardan bir tanesi, “acaba burada kayda değer bir yarasa nüfusu ya da tehlike altında yarasa türleri yaşıyor mudur?” şeklinde