Kuş hareketliliğinin yoğun olduğu veya tehlike altındaki türlerin bulunduğu rüzgar enerji santrallerinde, kuşların türbin kanatlarıyla çarpışma riski yüksek olabilir. Kuş araştırmaları  sonucunda riskin yüksek olduğu belirlenirse, kuş ölümlerini azaltmak için önlem almak (mitigasyon) gereklidir.

Kuş ölümlerini azaltmak için en yaygın ve etkili yöntem, geçici türbin durdurma uygulamasıdır. Geçici türbin durdurma ile hem kuş ölümleri çok büyük oranda engellenir, hem de enerji üretiminde kayıp az olur. Bu önlemin etkili uygulanabilmesi için üç önemli unsur vardır:

  • İnşaat öncesi yapılmış güvenilir bir kuş araştırması
  • Tecrübeli ve yetkin kuş gözlemcileri
  • Alana özgü hazırlanmış Türbin Durdurma Yönergesi.

Türbin durdurma yönergesi ile kuş gözlemcileri ve kumanda masasındaki görevlilerin yetki ve sorumlulukları belirlenir ve kayıt tutma ve raporlama biçimleri düzenlenir.

Kuş gözlemcileri riskli kuşların bulunduğu dönemlerde alan içindeki hakim noktalarda her gün sabahtan akşama kadar görev yaparlar. Kuş göçünün yoğun olduğu sahalarda ilkbahar ve sonbaharda, soyu tehlike altındaki türlerin bulunuğu sahalarda ise yıl boyunca gözlemci hazır bulunur.

Gözlemciler hedef türlerin riskli geçişini tespit edince türbinlerin durdurulmasını sağlar. Kuşların geçişleri güvenli şekilde tamamlandığında türbinler tekrar çalıştırılır. Böylece göçmen ve tehlike altındaki türlerin çarpışmaya bağlı ölümleri azaltılır.

Geçici türbin durdurma uygulamasının başarısı rutin karkas arama (mortalite) çalışmalarıyla ölçülebilir.

Geçici türbin durdurma uygulamasının diğer önemli paydaşı kumanda masası personelidir. Dönem başında tüm görevli personelin katılımıyla Geçici Türbin Durdurma tatbikatı gerçekleştirilir. Bu tatbikatta çeşitli senaryoların pratiği yapılır. Bu tatbikat sayesinde dönem içinde uygulamanın etkinliği artar.

Uygulama sırasında kumanda masasıyla telsiz bağlantısı kuran kuş gözlemcileri, türbin durdurma isteğini iletirler. Kumanda operatörü ilgili türbinlerin durması için SCADA’dan gerekli işlemleri yapar. Her durdurma olayının ayrıntılı raporu iki tarafça da tutulur.

Her dönem raporlardan derlenen verilerle alana özgü yönerge geliştirilir ve güncellenir.

KAB Ekoloji, geçici türbin durdurmayı Türkiye’de ilk kez uygulayan ve yıllar içerisinde devam ettiren öncü firmadır.