RES türbinlerine çok sayıda yarasa çarpabilmekte, hatta herhangi bir çarpma olmasa da, türbinlerin kanatları yakınında bulunduklarında, hava basıncındaki ani değişime bağlı olarak barotravma adı verilen etkiyle ölebilmektedir. Nispeten düşük olan üreme hızlarının da etkisiyle, yarasaların yöresel popülasyonları ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Bir proje alanında yarasaların karşılaştığı riskleri ortaya çıkarmak amacıyla, özellikle inşa öncesinde gerçekleştirdiğimiz akustik araştırmalar ile yarasa yoğunluk ve tür çeşitliliğini belirliyoruz. Yarasaların yüksek oranda bulunması, nadir türlerin varlığı, ileride oluşabilecek risklerin habercisi olabilir ve inşaat öncesinde proje finansmanı için dikkate alınması gerekir.

Bir proje alanında yarasaların karşılaştığı riskleri ortaya çıkarmak amacıyla, özellikle inşa öncesinde gerçekleştirdiğimiz akustik araştırmaları ile yarasa yoğunluk ve tür çeşitliliğini belirliyoruz.

  • Yarasalar, insan kulağının duyamayacağı ultrason ses dalgaları yayar, böylece karanlık ortamlarda yönlerini ve avlarını belirlerler. Özel yarasa detektörleri kullanarak bu ses dalgalarını kaydedebiliyoruz.
  • Ses kayıtlarını analiz ederek türleri ayırt ediyor, yarasaların etkinlik düzeylerini ölçerek Yarasa Aktivite İndeksi hesaplıyoruz.
  • Bazı türler genel olarak alçaktan, bazıları ise yüksekten uçarlar. Çoğunlukla, yüksekten uçan türler türbinlere daha fazla çarpma riskiyle karşı karşıyadır ve bu grup yarasalar için mortalite daha yüksek olabilmektedir.

Yarasa aktivitesinin yüksek olduğu durumlarda, RES’lerin çalışma düzeni buna uygun şekilde gözden geçirilmelidir. Çarpmaların büyük bölümü rüzgâr hızı düşük, hava sıcaklığı yüksek olduğunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, alınacak etki azaltma önlemleri arasında, kritik zamanlarla sınırlı olarak –başta rüzgâr hızı ve sıcaklık değişkenleri olmak üzere– belirli hava koşullarında türbinlerin durdurulması gerekebilir. Etki azaltma önlemleri projeye özgü olarak, araştırmalar sonucunda belirlenir ve uygulanır.

İşletme halindeki RES’lerde, –yarasa akustik araştırmalarının yanı sıra– türbinlere bağlı yarasa (ya da kuş) zayiatını tahmin etmek amacıyla mortalite araştırmaları yapıyoruz.