Çevresel ve ekolojik etki ve biyolojik çeşitlilik araştırmalarının en önemli unsurlarının başında ornitoloji (kuşbilimi) çalışmaları gelir.

Rüzgar iklim ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak görülse de, rüzgar enerji santrallerinin doğal yaşama olumsuz etkileri olabilmektedir. Rüzgar santrallerinden en çok etkilenen grupların başında kuşlar gelir. Türbin kanatlarıyla çarpışmalar, santral sahalarında yaşam alanlarının (habitat) bozulması ve uçuş rotalarına bariyer oluşturması olumsuz etkilere örnektir.

Göç döneminde yüksek sayılarda toplanan kuşlar rüzgar santralleri için önemli bir risk faktörüdür. Diğer bir risk faktörü de soyu tehlike altındaki türlerdir.

Rüzgar enerji santrallerinde uluslararası kuruluşların önerdiği yönergelere göre, Hakim Noktadan gözlem metodolojisi takip edilir. Çalışma başında saha incelenir, tüm türbinlerin görülebileceği sayıda gözlem noktası belirlenir. Gözlemciler noktalarda sabit durarak, santral sahasında uçan kuşları tespit ederler.

Her bir noktada dönem başına (örn. ilkbahar, yaz veya sonbahar) en az 36 saat gözlem yapılır.  Göç rotalarına yakın sahalarda gözlem süresini arttırmak gerekebilir. Güvenilir veri toplamak için bu çalışmaların en az iki yıl yürütülmesi önerilir.

Rüzgar santrallerinde yürütülen kuş araştırmalarının ilk hedefi, her dönem türbinlerin taradığı alandan geçen kuş sayısını hesaplamaktır. İkinci aşamada ise Çarpışma Riski Modellemesi (CRM) ile yıllık ölen kuş sayısı tahmin edilir. CRM rüzgar enerji santrali finansmanları için ekolojik risk değerlendirmesinde ihtiyaç duyulan bir çalışmadır.

Hangi türlerin ne ölçüde etkilendiği tespit edilmesinin ardından biyoçeşitlilik eylem planına (BAP) eklenecek maddeler ortaya çıkar. Türkiye çapında farklı alanlarda KAB Ekoloji olarak aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirdik.

  • Göç yoluna yakın konumda bulunan bir rüzgar enerji santralinde süzülen göçmen kuşların en yoğun geçtiği dönemlerde türbinlerin durdurulmasını sağlıyoruz.
  • Bir rüzgar enerji santralinde Ak Kuyruklu Kartal‘ın dinlenme ve beslenme alanları arasındaki hareketini araştırdık. Bu araştırmadan yola çıkarak Geçici Türbin Durdurma yönergesini türün korunmasına yönelik olarak güncelledik.
  • Bir otoyolun inşaat döneminde, Şah kartal yuvalarında üreme başarısını araştırdık. Sonrasında inşaatın ilerlemesini izlemek için kullanılan ve kartalı rahatsız eden dron uçuşlarının regüle edilmesini sağladık.
  • Çanakkale’de kur sırasında türbin yüksekliğinde uçan Çobanaldatan nüfusunu iki yıl izledik ve türün türbinlerden etkilenmediğini tespit ettik.
  • Kayseri’de yuvası bir rüzgar enerji santraline yakın olan Küçük Akbaba’nın üreme başarısını takip ettik.
Hizmetlerimizden Görseller