KAB Ekoloji

Mortalite Araştırmaları

RES’ler, –temiz ve sürdürülebilir enerji açısından, çevreye en az zarar veren seçenekler arasında yer alsalar da– önemli sayıda kuş ve yarasa zayiatına (mortalite) yol açabilmektedir. Belirli bir proje alanında mortalitenin azaltılmasına yönelik planların geliştirilebilmesi için, halihazırdaki zayiat vakalarının doğru şekilde izlenmesi ve gerçek mortalitenin istatistiksel modellemeye dayalı olarak güvenilir biçimde tahmin edilmesi gerekmektedir.

İlk aşamada, türbin ve enerji iletim hatları altlarındaki örneklem alanlarında gerçekleştirilen sistematik arama çalışmalarıyla, proje faaliyetlerine bağlı olarak hayatını kaybetmiş olduğu değerlendirilen kuş ve yarasalara ait vücut kalıntıları (karkas) tespit edilir.

Bulunan karkaslar, gerçek zayiatın ancak küçük bir bölümünü temsil eder. İkinci adımda, gerçek mortalitenin tahmin edilebilmesi için başka bazı faktörlerin etkisini deneysel yöntemlerle ölçmek ve değerlendirmeye katmak gerekir:

  • Karkasların büyük bölümü örneklem alanının dışına düşer ve bulunmaları mümkün olmaz.
  • Arayıcı ne kadar dikkatli, deneyimli ve özenli olursa olsun, bulunabilir durumdaki karkasların %100’ünün tespit edilmesi mümkün değildir.
  • Birçok karkas, henüz bulunamadan, alandaki çeşitli hayvanlar tarafından ortadan kaldırılır.

Bulunan karkaslar + Determining Değişkenler + Modelleme = Mortalite tahmini

Karkas araştırmasından elde edilen sonuçlarla düzeltme değişkenleri, bir matematiksel modellemede kullanılarak, proje alanındaki gerçek mortalite tahmin edilir. Mortalite, örneğin her bir türbin için, belirli bir canlı grubu için ya da –yıllık, mevsimlik, aylık, haftalık gibi– belirli bir zaman dilimi için ayrı ayrı hesaplanabilir.