KAB Ekoloji

Kuş Çarpışmalarını Önleme

Özellikle süzülen kuşların RES türbinlerine çarpma riskinin dikkate değer ölçüde yüksek olduğunun belirlendiği durumlarda, gözlem noktalarından kuş geçişlerinin dönemsel olarak izlenmesi ve kuş gözlemcilerinin gerektiğinde kumanda masasını uyararak türbinlerin kısa sürelerle geçici olarak durdurulmasını istemeleri, kazaların önlenmesi açısından yararlı olmaktadır.

Çarpma riskinin yüksek olduğu durumlarda türbinlerin durdurulması işleminin başarıyla uygulanabilir olması için, proje alanına özgü, ön çalışmalarla hazırlanmış bir türbin durdurma yönergesine ihtiyaç vardır. Böylece, türbin durdurma işlemi sırasında başta kuş gözlemcileri ve kumanda masası olmak üzere tüm görevlilerin uyması gereken kurallar kesin çizgilerle belirlendiği gibi, işlem kayıtlarının nasıl tutulacağı ve ne şekilde raporlanacağı da açıkça ortaya koyulmuş olur.Kuş göç dönemleri boyunca gözlem noktalarında tam zamanlı olarak görev yapan kuş gözlemcileri, belirli türlerden en az belirli bir sayıdaki kuş gruplarının riskli bölgede tespit edilmesi durumunda, bu kuşlar geçişlerini güvenli bir şekilde tamamlayıncaya kadar, çarpma riskinin yüksek olduğu türbinlerin durdurulmasını sağlar.

Aktif Türbin Yönetiminin başarı ve etkisini artırmak amacıyla, her göç dönemi başında, güncel olarak görevli personelin katılımıyla, çeşitli senaryoların uygulandığı tatbikatlar gerçekleştirilir.

Çarpma riskinin azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması, göçmen kuşların yanı sıra alanda yerleşik kuş türleri için de gerekli olabilir.