KAB Ekoloji

Hizmetler

KAB Ekoloji, flora ve fauna araştırmaları konusunda Türkiye’nin öncü ekolojik danışmanlık kuruluşu olarak, saha deneyimine, sağlam verilere ve yüksek standartlı araştırmalara dayanan, güvenilir ekolojik çözüm önerileri üretmekte; sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan IFC PS6 standartlarını yerine getirmeleri için önde gelen şirketlere ve uluslararası finans kuruluşlarına yardımcı olmaktadır.

Sunduğumuz hizmetler arasında, –otoyol, rüzgâr enerji santrali, havaalanı gibi– kalkınma projeleri için ekolojik etki değerlendirmesi, durum tespiti çalışmaları ve ekolojik izleme yer almaktadır. Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı doğrultusunda etkiyi azaltmaya yönelik önerilerde bulunuyoruz. Rüzgar Enerji Santrallerinde kuş, yarasa, mortalite araştırmaları ve kuş çarpışmalarını önlemek için türbin yönetimi uyguluyoruz.Övünç kaynaklarımız arasında saydıklarımız:

  • Projenin gereksinimlerine en uygun şekilde araştırma kapsamını belirlememiz
  • Sofistike ekipmanları kullanabilen, en deneyimli doğa bilimciler ve saha ekologlarından oluşan bir ekiple çalışmamız
  • Güvenilir ekolojik araştırma yöntemlerini ve uluslararası geçerliği olan yönergeleri izlerken, bir yandan doğanın kendi takvimini de kaçırmamız
  • R programlama dili ve Coğrafî Bilgi Sistemleri yazılımlarını veri analizi ve haritalama işlemleri için beceriyle kullanmamız
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlara yönelik iki dilli ve özlü raporlama yapmamız