KAB Ekoloji
Yerde Kalmak

Rüzgâr enerji santrallerinde (RES) gerçekleşen kuş ve yarasa ölümlerinin araştırılması sırasında karşılaşılan sorunlardan biri, türbin kanatlarına çarparak düşen hayvanları veya onlardan artakalanları (karkas), alan araştırmacılarından önce et ve leşle beslenen çeşitli hayvanların bulması ve ortadan kaldırması nedeniyle kendini gösterir. Bu durum, aramalar sırasında tespit edilen karkas sayısının gerçekte olduğundan daha düşük çıkmasına yol açar.

Daha fazlasını oku
Neden Yarasalar?

Rüzgâr enerji santrallerinin (RES) planlanması aşamasında ilk sorulması gereken sorulardan bir tanesi, “acaba burada kayda değer bir yarasa nüfusu ya da tehlike altında yarasa türleri yaşıyor mudur?” şeklinde olmalıdır. Çünkü kuşlar kadar yarasaların da türbin kanatlarına çarpma sonucu oluşan kazaların başlıca kurbanları olduğunu biliyoruz ve böylesi kazalarla –hele sıkça– karşılaşmayı hiç istemeyiz. Zaten, belli başlı uluslararası doğa koruma kuruluşları gibi, Avrupa’daki 45 yarasa türünün tamamını yasal koruma altına alan Habitat Direktifi de aynı şeyi söylemektedir.

Daha fazlasını oku